Doprineli smo…

Ručno gravirana čaša…poruka…i ljubav je stigla na pravo mesto!