Znaš priču o dve kutijice? Crnu otvori kada ti je teško, a belu kada je najbolje…

Znaš priču o dve kutijice? Crnu otvori kada ti je teško, a belu kada je najbolje… Znaš šta je pisalo u obe? … Proći će…

Ostavite odgovor