Naučio sam da čovek ima pravo gledati drugog čoveka odozgo samo onda kada mu pomaže da ustane…

Naučio sam da čovek ima pravo gledati drugog čoveka odozgo samo onda kada mu pomaže da ustane…

Ostavite odgovor