Jedan mudar čovek jedno je rekao: “Ne znam ja, pitajte ženu…”

Jedan mudar čovek jedno je rekao: “Ne znam ja, pitajte ženu…”